Hier vindt u instrumenten die op enerlij wijze ondersteunen bij het bijvoorbeeld organiseren van ouderbetrokkenheid en andere zaken die rondom school met het kind te maken hebben. 

Ouderbetrokkenheid

Ondersteuningspakket school en gemeente

Veel scholen, besturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op zoek naar manieren om ouders zo goed mogelijk bij het onderwijs van hun kind te betrekken. Dat is geen gemakkelijke opgave omdat er ook op gemeentelijk niveau ontwikkelingen zijn die die ouderbetrokkenheid beïnvloeden. Denk aan CJG, WMO, Jeugdzorg en ouderbeleid VVE. Om het de partijen in het lokaal bestuurlijk overleg makkelijker te maken hun plannen en al bestaand beleid op elkaar af te stemmen, is een ondersteuningspakket ontwikkeld. Bekijk het ondersteuningspakket>

Brede kijk op onderwijs

Van scholen wordt meer en meer verwacht dat zij niet alleen maar lesgeven en leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar ook aandacht besteden aan bijvoorbeeld sociale problemen en gezondheidsissues. In samenwerking met de PO-Raad is een document opgesteld dat schoolbesturen kan helpen dit te organiseren. Naar het document>