Van scholen wordt meer en meer verwacht dat zij niet alleen maar lesgeven en leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar ook aandacht besteden aan bijvoorbeeld sociale problemen en gezondheidsissues. Scholen en hun besturen zoeken naar manieren waarop zij daaraan invulling kunnen geven. In samenwerking met de PO-Raad heeft het Zijlstra Center (hZC) van de Vrije Universiteit een publicatie uitgebracht die hen daarbij kan ondersteunen.

In het document staat beschreven welke rol voor scholen is weggelegd. Hoe kan een school recht doen aan de verwachtingen en behoeften van de maatschappij? Hoe kunnen zij bijvoorbeeld leerlingen met een moeilijke thuissituatie ondersteunen? Hoe kan de school de relaties met belanghebbenden, en ouders in het bijzonder, versterken en beter benutten? Deze vragen stonden centraal in een werkbijeenkomst die de PO-Raad onlangs samen met hZC organiseerde. De inhoud van die sessie vormt de basis van de publicatie.

In het document wordt allereerst de relevantie van maatschappelijke positionering en betrokkenheid van belanghebbenden besproken, evenals bevindingen uit de praktijk. Vervolgens wordt een model gepresenteerd dat handvatten biedt voor het maken van goede afwegingen over de positionering van de school, de relaties die de school aangaat met haar belanghebbenden en de projecten die zij initieert. Ook wordt in de publicatie kort verslag gedaan van ervaringen en leerpunten van de deelnemers aan de bijeenkomst. De rapportage sluit af met een aantal conclusies en implicaties.

Het versterken van maatschappelijk ondernemerschap van scholen is al langer onderwerp van onderzoek van hZC. Samen met een groep schoolbesturen is het Center in 2010 gestart met het onderzoek ‘de school als maatschappelijke onderneming’.