Werkdruk

Wilt u aan de slag om de (ervaren) werkdruk in de scholen onder uw bestuur omlaag te brengen?

Meer informatie

Bekijk ook onze achtergrondinformatie over werkdruk.

Instrumenten

  • Denkhulp Aan de slag met werkdruk

    Deze denkhulp helpt u om hiermee een aanzet te maken en het gesprek hierover te voeren met de medewerkers. Tevens staan hierin verwijzingen naar sites met uitgebreide handreikingen.

  • ICT inzetten tegen werkdruk

    Werkdruk is een serieus probleem in het primair onderwijs. Met welke methodes kunnen scholen en besturen werkdruk opsporen en verminderen? En in hoeverre kunnen ICT-oplossingen hieraan bijdragen? Vier basisscholen hebben dit vraagstuk via vier verschillende methodes onderzocht. Doe inspiratie op of gebruik de onderzoeken als vertrekpunt voor een eigen verkenning!