Functiebeschrijvingen en voorbeeldfuncties

In het onderwijs zijn veel functies beschreven in een normfunctie. Een normfunctie is een functie waarvan zowel de functie-inhoud als de functiewaardering vast staan. In de CAO PO zijn normfuncties met bijbehorende taakkarakteristieken opgenomen voor de functiecategorieën directie, leraar en onderwijsondersteunend personeel.

Schoolbesturen maken daarnaast in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om functies zo vorm te geven dat deze passen bij de eigen schoolorganisatie. In dat geval beschrijft een gecertificeerd FUWA-specialist deze niet-normfuncties in FUWA PO. Hiervoor is een uitgebreide set van voorbeeldfuncties beschikbaar, die specifiek voor het primair onderwijs zijn ontwikkeld. Deze voorbeeldfuncties zijn door de sociale partners vastgesteld.

 

Instrumenten