Functiewaardering leidinggevenden

In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering krijgen op basis van FUWA-PO. Dit biedt schoolbesturen de mogelijkheid om eigen, op maat toegesneden functies te maken. Schoolbesturen kunnen gebruik maken van voorbeeld functiebeschrijvingen en een handleiding. Deze voorbeeld-functiebeschrijvingen zijn in opdracht van de PO-Raad gemaakt.

De voorbeeld-functiebeschrijvingen zijn ontworpen en gevalideerd door een gecertificeerd adviseur. Bij het gebruik van de beschrijving hoeft een schoolbestuur daarom geen gecertificeerd adviseur in te schakelen. Met de beschrijvingen en bijgaande handleiding hebben schoolbesturen, schoolleiders, personeelsadviseurs en ook SPO-gecertificeerde adviseurs handvatten voor het ontwerpen en waarderen van directiefuncties.

Er zijn ook twee aparte voorbeeldbeschrijvingen en een handleiding voor leidinggevende functies bij zogenaamde éénpitters. Deze functies wijken af van andere leidinggevende functies in het primair onderwijs, omdat zij vrijwel altijd hebben te maken met een vrijwilligersbestuur.

Instrumenten