Gespreksleidraden

Hier vindt u handvatten voor schoolleiders en bestuurders voor het voeren van gesprekken met het schoolteam, de individuele medewerker en met de P(G)MR. De insteek is hoe de ambities van de school gerealiseerd kunnen worden en hoe de CAO daaraan kan bijdragen.

Meer informatie

Lees ook de veelgestelde vragen over de CAO PO.

Instrumenten