HR Zelftest

De HR-zelftest ondersteunt schoolbesturen, HR-medewerkers en andere geïnteresseerde functionarissen bij het reflecteren op en ontwikkelen van hun HR-beleid.

Deze test bestaat uit een serie vragen die u in dertig tot zestig minuten kunt beantwoorden. Als u tussentijds wil stoppen met de tekst en op een later moment verder wilt gaan, kunt u de test en uw antwoorden opnieuw benaderen via de toegestuurde aanmeldingsmail. Na afronding van de test ontvangt u een uitgebreide rapportage waarmee u inzicht krijgt in uw HR-beleid en tips krijgt hoe u die verder kunt ontwikkelen. Bent u specifiek geïnteresseerd in een onderdeel van HR, dan kunt u ervoor kiezen alleen de delen in te vullen die voor u interessant zijn. Tijdens de test blijkt vanzelf welke vragen u kunt overslaan.

Om goed van start te kunnen gaan met de test, is het handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • aantal leerlingen binnen het bestuur
  • aantal scholen binnen het bestuur
  • gemiddelde schoolgrootte
  • aantal medewerkers
  • percentage krimp
  • ziekteverzuim percentage
  • rapportcijfer uit medewerker tevredenheid onderzoek

De HR-zelftest is ontwikkeld door de PO-Raad, in samenwerking met B&T Organisatieadvies.

Instrumenten