Pauzes inplannen

Bij de invoering van de CAO PO 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt over het inplannen van pauzes voor leraren. De PO-Raad biedt schoolbesturen hierbij ondersteuning. In de de bijlage worden de regels rondom de pauze uiteengezet en presenteren we enkele ideeën die we hebben verzameld voor het organiseren van pauzes. Het doel is om u te inspireren door de mogelijke denkrichtingen voor u op een rij te zetten.

Instrumenten