Professionalisering

Deze checklist en handreiking helpen u verder op weg met het thema professionalisering. 

Meer informatie

Lees ook de achtergrondinformatie over professionalisering.

Instrumenten

  • Checklist aandachtspunten bij formuleren professionaliseringsbeleid

    Een beknopte handout met vragen en aandachtspunten rondom professionalisering.  Hiermee kunt u snel inventariseren wat aan informatie en beslissingen nodig is binnen de school om aan de slag te kunnen gaan met professionalisering.

  • Handreiking professionaliseren

    Aanvullende informatie over professionalisering is beschikbaar in een handreiking professionalisering die is geschreven door het arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs (VOION). Deze is niet geheel, maar wel voor een groot deel toepasbaar in het primair onderwijs.