Roosters maken en verlof plannen

In de CAO PO 2014-2015 hebben sociale partners afspraken gemaakt over de invoering van een 40-urige werkweek, professionalisering, de afschaffing van de bapo en een nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid. De onderstaande tools bieden ondersteuning bij het toepassen van de gemaakte afspraken. Het doel ervan is handvatten te geven bij het maken van keuzes en inzicht te geven in de praktische doorberekening van de regels uit de CAO in tijd.

LET OP

Volgens de CAO PO 2019-2020 werken scholen vanaf 1-8-19 met het werkverdelingsplan. Het werkverdelingsplan kan per school en zelfs per team verschillend zijn. Om die reden kan er geen roostertool meer gemaakt worden welke voor elke school te gebruiken is.

Voor reacties en vragen kunt u terecht bij de Helpdesk van de PO-Raad

Instrumenten

  • Overwegingen voorafgaand aan het roosteren

    Wanneer via de diverse gesprekken zowel in teams als individueel de behoeften en taken zijn geïnventariseerd, kunt u aan de slag met het roosteren van de activiteiten van de verschillende medewerkers. In deze handreiking vindt u de overwegingen die u op bestuurs- en schoolniveau kunt maken om de roostering op een passende manier in te kunnen richten.

  • Roostertools

    Er zijn twee tools ontwikkeld, enerzijds de ‘Roostertool werkzaamheden en capaciteit in balans’ (a) en het ‘Roosterprogramma'. Deze tool is hieronder gesplitst in twee delen: Het het roosterprogramma plus OOP (b) en het Schooloverzicht (c). Iedere tool heeft een eigen 'handleiding' (eveneens a, b en c) waarin wordt uitgelegd hoe de tool te gebruiken is. Ook zijn er video’s  beschikbaar voor leden waarin de tools stap voor stap worden toegelicht. Wanneer de ontwikkelde tools in samenhang worden gebruikt, helpen deze bij het inzichtelijk maken van de taken en taakverdeling binnen het team en het verlof van de individuele medewerkers. 

    Wij raden aan om te beginnen met de tool ‘Werkzaamheden en capaciteiten in balans’. Daarmee kunnen de taken van een team vergeleken worden met de beschikbare werktijd die binnen het team aan capaciteit beschikbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met lestijd, tijd voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid, een opslagfactor per groep, en de overige taken.

    Zijn de teamtaken en de beschikbare capaciteit in balans? Dan kan met het ’Roosterprogramma’ de werktijd en het verlof van de medewerker in de 40-urige werkweek worden ingepland. Uit het Roosterprogramma volgt een individuele verlofkaart waarin inzichtelijk wordt hoeveel en welk soort verlof de medewerker heeft genoten gedurende het jaar. Ook kunnen alle ingevulde modellen van de medewerkers in een overzicht worden getoond via de 'tool Schooloverzicht'.