Startende leerkracht

Als leerkrachten van de pabo afkomen, zijn ze startbekwaam. Vervolgens hebben ze doorgaans tijd en ervaring nodig om in de praktijk de basisbekwaamheid en later de vakbekwaamheid op te bouwen. Startende leerkrachten die goed begeleid worden in de eerste jaren, blijken sneller basisbekwaam te zijn dan startende leerkrachten die deze begeleiding niet krijgen.

Instrumenten

 • Begeleiden startende leerkracht

  In deze handreiking vindt u hoe u de starter goed kunt begeleiden en wat daarover in de cao vastgelegd is. In dit document vindt u ook de verwijzingen naar de diverse onderzoeken die over dit onderwerp zijn uitgevoerd.

  Daarnaast is veel informatie te vinden bij het kenniscentrum Onderwijs en opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. In het project Juniorleraar Amsterdam werken de Amsterdamse lerarenopleidingen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen aan een inspirerende leer- en werkomgeving voor leraren. Producten en inzichten uit het project zijn te vinden op de website van het kenniscentrum.

 • Overzicht observatie-instrumenten

  In de CAO is onder andere afgesproken dat docenten feedback krijgen via de toepassing van een observatie-instrument. In het overzicht hebben we de verschillende observatie instrumenten die nu beschikbaar zijn op een rijtje gezet. Deze instrumenten kunnen voor startende, meer ook voor ervaren docenten worden ingezet.

  Beproefde observatie instrumenten kunnen de vaardigheden van leraren in de klas in beeld brengen. Daarmee zijn de observatie instrumenten een concreet hulpmiddel bij peer review. De uitkomsten van de observatie instrumenten geven richting aan professionaliseringsafspraken en kunnen onderdeel zijn van de beoordeling van de bekwaamheid.

  De PO-Raad geeft ondersteuning om het gebruik van observatie-instrumenten gemakkelijker te maken. Zo is een inventarisatie gemaakt van de verschillende observatie-instrumenten die periodiek wordt bijgewerkt. De eigenschappen van de instrumenten zijn samengevat in het ‘Rapportage instrumenten Wijzer over Zien en Kijken’. Wilt u een selectie maken uit de instrumenten op basis van de kenmerken? Gebruik dan de Excel-file Overzicht instrumenten Wijzer over zien en kijken 2015. Ook is er een handreiking ontwikkeld met tips, inzichten en handvaten van schoolbesturen en HR medewerkers. Deze handreiking is bedoeld om scholen en schoolbesturen te helpen bij de keuze voor een bij de school passend instrument en het inrichten van een zorgvuldig proces rondom observaties. 

  • Text
   bytes
  • Text
   bytes
  • Text
   bytes
 • Toetsingskader voor ‘beproefde’ lesobservatie-instrument

  Het ‘Toetsingskader lesobservatie-instrumenten primair onderwijs’ helpt schoolbesturen en scholen bij het kiezen van een lesobservatie-instrument en een zorgvuldige implementatie ervan in de organisatie.

  Potentiële gebruikers, schoolbesturen en scholen, kunnen bij het maken van een keuze voor een instrument aan de uitgever vragen om een onderbouwing van het instrument te geven aan de hand van de criteria in het toetsingskader. Ontwikkelaars (en uitgevers) van lesobservatie-instrumenten kunnen een aparte versie van het toetsingskader gebruiken bij de doorontwikkeling van hun instrument.

 • ‘Lesobservaties als schakel in een lerende organisatie’

   "De kwaliteit van de leerkracht is cruciaal. Wij leggen autonomie en eigenaarschap zo laag mogelijk in de scholen neer om tot een zo hoog mogelijke kwaliteit te komen." De PO-Raad spreekt Arien Hartog, directeur professionalisering bij Stichting openbaar Primair Onderwijs in Utrecht.