Strategisch HRM-scan

De strategisch HRM scan is een digitale web-based onderzoekstool waarmee schoolbestuurders en hrm-professionals in het primair onderwijs snel zicht krijgen op de staat van het strategisch HRM binnen hun organisatie. 

Inzet van de scan draagt bij aan:  

 • bewustwording op het gebied van sHRM en het in beeld brengen van mogelijke blinde vlekken
 • zicht op het ‘ervaren’ hrm-beleid door schoolleiders en medewerkers
 • zicht op hoe jouw schoolbestuur zich verhoudt tot andere (vergelijkbare) besturen in het primair onderwijs
 • de volgende stappen in de ontwikkeling van sHRM binnen jouw organisatie.

De scan is niet bedoeld om de sHRM op individuele scholen in beeld te krijgen, maar om als bestuur snel zicht te krijgen op de stand van zaken met betrekking tot hrm binnen de gehele organisatie.

Instrumenten

 • Vraag hier de scan aan voor uw organisatie en ga direct aan de slag met de sHRM-scan

  Je ontvangt na aanmelding een e-mail met daarin de inloggegevens voor een portal. In deze portal kun je de scan op maat inrichten voor jouw organisatie en uitnodigingen voor het invullen van de scan versturen.

 • De scan gaat in op de volgende onderdelen van sHRM

  Strategie

  • verbinding strategisch beleid bestuur– schooldoelen
  • totstandkoming, communicatie, betrokkenheid

  Implementatie van HRM-beleid

  • algemeen personeelsbeleid
  • sHRM
  • ervaren ondersteuning door beleid

  Medewerkers

  • motivatie en bekwaamheid
  • tevredenheid mogelijkheden

  Schoolleiders

  • motivatie en bekwaamheid
  • schoolleiders als peoplemanagers
  • bevorderende en belemmerende factoren
 • Hoe werkt de scan?

  De scan is op initiatief van de bestuurder en/of hrm-professional eenvoudig in te zetten binnen het schoolbestuur en kent een modulaire opbouw:

  • snelle scan sHRM op bestuursniveau door bestuurder(s) en/of hrm-professional(s)
  • extra module: ‘ervaren’ hrm-beleid door schoolleiders en/of medewerkers

  Je kunt de scan aanvragen voor jouw schoolbestuur en ontvangt per e-mail de inloggegevens voor een portal voor jouw bestuur. In deze portal kun je:

  • als bestuurder of hrm-professional zelf de scan invullen
  • schoolleiders uitnodigen de scan ook in te vullen
  • medewerkers op de scholen uitnodigen om de scan in te vullen

  Wanneer de vragenlijsten zijn ingevuld, kun je direct zelf de resultaten voor jouw schoolbestuur aanmaken en analyseren.

  Om de inzet van de scan daadwerkelijk bij te laten dragen aan de ontwikkeling van sHRM, is het belangrijk dat de resultaten hiervan geanalyseerd worden door de bestuurder(s) en hrm-professionals. De analyse van de resultaten van de scan kun je als bestuurder vervolgens gebruiken voor:

  • bespreking van sHRM met de intern toezichthouder
  • het verplichte onderdeel hrm in het jaarverslag van het bestuur
  • (voorbereiding op) inspectiebezoek