Vervangingsbeleid

Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert er vanaf 1 juli 2016 veel rondom de inzet van tijdelijk personeel binnen het bijzonder onderwijs. Het uitgangspunt dat afwezige leraren ‘altijd vervangen’ worden, zal op een andere manier georganiseerd moeten worden. In het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017 hebben sociale partners afspraken gemaakt over een verruimde ketenregeling voor het bijzonder onderwijs en over het organiseren van vervangingsbeleid. Doel was om de ruimte in de wetgeving te benutten zodanig dat vervangen mogelijk zou blijven. 

Instrumenten