Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Bekostiging nieuwkomers

  Met dit model kun je de hoogte van de bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinderen vaststellen.

 • Dreiging

  Wat te doen rond een (acute) dreiging op school.

 • Onderwijsachterstandsmiddelen

  Bereken wat het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid betekent voor jouw bestuur/school. 

 • Kindermishandeling

  Wat moet een onderwijsprofessional doen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld?

 • Brede school en IKC-ontwikkeling

  Alle tools en publicaties ontwikkeld door het voormalige Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

 • De maatschappelijke opdracht van de school

  Hoe doe je als school recht aan de verwachtingen en behoeften van de maatschappij?
 • Ouderbetrokkenheid

  Ondersteuningspakket voor het maken van afspraken met gemeenten en partners in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).