Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Handreiking Integriteitscode

  In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs is publicatie van een integriteitscode opgenomen als verplichtende bepaling.

 • Handreiking Klokkenluidersregeling

  In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs is publicatie van een klokkenluidersregeling opgenomen als verplichtende bepaling.

 • Format voor bestuursverslag

  Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van het vernieuwde format bestuursverslag.

 • Risicomanagement

  Meer weten over risicomanagement? Ga aan de slag met deze tools.

 • Zelfevaluatie en bestuurlijke visitatie

  Hier vindt u instrumenten die kunnen helpen bij het vormgeven van goed bestuur.