Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Instrumentarium passend onderwijs


  Een startpakket, ontwikkeld in aanloop naar de invoering van de Wet Passend onderwijs. 

 • Vrijheidsbeperkend handelen


  Richtlijn bij vrijheidsbeperkend handelen.

 • Grensverkeer


  ​Model voor de bekostiging van grensverkeer.

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs


  Modellen voor goede medezeggenschap rondom Passend onderwijs.

 • Ondersteunings- toewijzing


  Hulp bij het toewijzen van ondersteuning aan leerlingen.

 • Passend onderwijs, jeugdhulp en zorg


  Instrumenten om Passend onderwijs en Jeugdzorg te verbinden.

 • Geschillen rond Passend onderwijs


  Hoe zijn geschillen te voorkomen?

 • Financiën en bekostiging Passend onderwijs


  Deze tools ondersteunen bij de verdere (financiële) vormgeving van passend onderwijs.

 • Kijkdoos groeiregeling primair onderwijs


  Model voor de bekostiging van groei.

 • Medisch handelen in het basisonderwijs


  Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten?

 • Ontwikkelings- perspectief


  Deze tools ondersteunen bij het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP).

 • Schoolondersteunings- profiel

  In het ondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 • Thuiszitters


  Hier vindt u diverse handreikingen, modellen en andere tools die helpen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. 

 • Meervoudige onderwijszorgvragen


  Waar u op moet letten bij meervoudige onderwijszorgvragen voor individuele leerlingen. 

 • Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)


  Hier vindt u modelprocedures voor het voeren van oogo over het ondersteuningsplan en het jeugdplan.

 • AWBZ en passend onderwijs


  Handreiking om de combinatie van onderwijsondersteuning en AWBZ-zorg op school te realiseren.

 • Personele gevolgen passend onderwijs


  De personele gevolgen van de tripartiete overeenkomst uitgewerkt in een 8-stappenplan. 

 • Toelaatbaarheid


  Handreikingen bij het opstellen en afgeven van de tlv en hoe om te gaan met bezwaar en EMB-leerlingen.