Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Modelverordening huisvesting

  In de modelverordening legt de VNG vast welk bedrag gemeenten minimaal aan schoolgebouwen moeten besteden. 

 • Normen en verplichtingen schoolgebouw

  Aan welke normen en verplichtingen moet het schoolgebouw voldoen?

 • Renovatie of nieuwbouw?

  Het afwegingskader helpt schoolbesturen bij de keuze tussen renovatie en nieuwbouw.

 • Gevolgen overheveling buitenonderhoud schoolgebouw

  Hoe u de kosten van groot onderhoud financieel kunt verwerken.

 • Kwaliteitskader Huisvesting 2021

  Richtlijn voor de gewenste kwaliteit van het schoolgebouw en het bijbehorende financiële plaatje.

 • Reële bouwkosten

  Met deze tool berekent u de kosten voor de nieuwbouw van een school.
 • Gemiddelde schoolgrootte

  Scholen die onder de opheffingsnorm (dreigen te) vallen, kunnen hier hun gemiddelde schoolgrootte berekenen.  

 • Ruimtebehoefte basisschool

  Hier kunt u de huisvestingsbehoefte in m² voor een basisschool berekenen.
 • Besteding onderwijshuisvesting

  Met dit model kunt u toetsen in hoeverre gemeenten het onderwijsbudget ook daadwerkelijk aan onderwijshuisvesting besteden.