Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Regie op Strategisch HR- beleid

  De richting en dat wat je nodig hebt als organisatie koppelen aan de talenten die in je organisatie aanwezig zijn, dat is wat je wil bereiken met strategisch HR- beleid. Deze tool helpt daarbij; he

 • Voorziening jubilea

  Dit instrument berekent hoeveel geld je moet reserveren om de te verwachten kosten en opgebouwde rechten van jubilarissen te dekken.

 • Voorziening duurzame inzetbaarheid

  Met dit model kunt u de hoogte van de Voorziening duurzame inzetbaarheid bepalen in verband met gespaarde uren ouderenverlof.
 • Werkgeverslasten primair onderwijs

  Met dit instrument kun je zowel op persoons- als op instellingsniveau de werkgeverslasten berekenen (zowel in geld als in procenten).

 • Materiële bekostiging

  Hier vindt u de actuele programma's van eisen en kunt u de materiële bekostiging voor een school berekenen (Londo).

 • Model extra middelen aanpak werkdruk

  Met dit model kun je het budget berekenen dat een school ontvangt voor de aanpak werkdruk.

 • Meerjarenbegroting

  Hier vindt u meerjarenbegrotingsmodellen voor al uw financiën.
 • Verantwoording van de financiële positie

  Met dit model kunnen schoolbesturen hun financiële positie evalueren en verantwoorden, ook in meerjarig perspectief. 

 • Fusieregeling scholen

  Met dit model kunt u berekenen hoeveel compensatie u kunt ontvangen bij een fusie. 

 • Voorbeeld-functiebeschrijvingen primair onderwijs

  Actuele voorbeeld-functiebeschrijvingen voor leraren, onderwijs ondersteunend personeel en schooldirecteuren

 • Format voor bestuursverslag

  Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van een format bestuursverslag

 • Modellen arbeidsovereenkomst

  Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van onderstaande modellen voor verschillende arbeidsovereenkomsten.

 • Modelverordening huisvesting

  In de modelverordening legt de VNG vast welk bedrag gemeenten minimaal aan schoolgebouwen moeten besteden. 

 • Handreiking professioneel statuut

  Met het stappenplan uit de handreiking kun je naar eigen inzicht tot een passend en gedragen set met afspraken komen.

 • Onderwijsachterstandsmiddelen

  Bereken wat het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid betekent voor uw bestuur/school. 

 • Risicomanagement

  Meer weten over risicomanagement? Ga aan de slag met deze tools.

 • Lesobservatie-instrumenten: een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken (april 2018)

  Er zijn veel lesobservatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft ze op een rij gezet in een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken.

 • Bekostiging nieuwkomers

  Met dit model kunt u de hoogte van de bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinderen vaststellen.

 • Vaststellen treasurystatuut

  Deze handreiking helpt bij het vaststellen van een treasurystatuut.

 • Ontwikkelingen in bekostiging primair onderwijs

  Een overzicht van verwachte aanpassingen in de financiering van schoolbesturen in het primair onderwijs.
 • Vervangingsbeleid

  Geef uw vervangingsbeleid vorm.

 • HR Zelftest

  In 30-60 minuten inzicht in uw HR-beleid.

 • Risico's in beeld

  Dit instrument helpt o.a. beoordelen of uw risicomanagement toereikend is.

 • Financiën en bekostiging Passend onderwijs

  Deze tools ondersteunen bij de verdere (financiële) vormgeving van passend onderwijs.

 • Werkdruk

  Hier vindt u een denkhulp bij het naar beneden brengen van de werkdruk op school. 

 • Professionalisering

  Deze checklist en handreiking helpen u verder op weg met het thema professionalisering. 

   

 • Gespreksleidraden

  Hier vindt u handvatten voor gesprekken met het schoolteam, de individuele medewerker en de P(G)MR.

 • Praktische geldzaken

  Met deze tips kunt u zich voorbereiden op het boekenonderzoek van de Belastingdienst en kunt u besparen op inkoop en Europees aanbesteden.
 • Groeiregeling

  Met onderstaande instrumenten kunt u op bestuursniveau de groeibekostiging bepalen voor de onder het bestuur ressorterende scholen.