Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

  • Mensenrechten op school

    Werkvormen voor alle leeftijden, aangeboden door het College voor de Rechten van de Mens.

  • Internationalisering

    Deze tools helpen u op weg bij het opleiden van leerlingen tot wereldburgers.
  • De maatschappelijke opdracht van de school

    Hoe doe je als school recht aan de verwachtingen en behoeften van de maatschappij?