Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Samenwerking en integratie so-sbo-bao

  Ondersteuning bij vergaande samenwerking tussen so, sbo en regulier basisonderwijs

 • Privacy en passend onderwijs

  Waar moet je rekening mee houden bij het delen van leerlinggegevens?

 • Instrumentarium passend onderwijs

  Een startpakket, ontwikkeld in aanloop naar de invoering van de Wet Passend onderwijs. 

 • Vrijheidsbeperkend handelen

  Richtlijn bij vrijheidsbeperkend handelen.

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs

  Modellen voor goede medezeggenschap rondom passend onderwijs.
 • Ondersteunings- toewijzing

  Hulp bij het toewijzen van ondersteuning aan leerlingen.

 • Passend onderwijs, jeugdhulp en zorg

  Instrumenten om Passend onderwijs en Jeugdzorg te verbinden.

 • Geschillen rond Passend onderwijs

  Hoe zijn geschillen te voorkomen en op te lossen?

 • Financiën en bekostiging Passend onderwijs

  Deze tools ondersteunen bij de verdere (financiële) vormgeving van passend onderwijs.

 • Medisch handelen in het basisonderwijs

  Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten?

 • Ontwikkelings- perspectief

  Deze tools ondersteunen bij het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP).

 • Schoolondersteunings- profiel

  Welke mogelijkheden heeft de school voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

 • Thuiszitters

  Hier vindt u diverse handreikingen, modellen en andere tools die helpen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. 

 • Meervoudige onderwijszorgvragen

  Waar u op moet letten bij meervoudige onderwijszorgvragen voor individuele leerlingen.
 • Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)

  Hier vindt u modelprocedures voor het voeren van oogo over het ondersteuningsplan en het jeugdplan.
 • AWBZ en passend onderwijs

  Handreiking om de combinatie van onderwijsondersteuning en AWBZ-zorg op school te realiseren.
 • Personele gevolgen passend onderwijs

  De personele gevolgen van de tripartiete overeenkomst uitgewerkt in een 8-stappenplan.
 • Toelaatbaarheid

  Handreikingen bij het opstellen en afgeven van de tlv en hoe om te gaan met bezwaar en EMB-leerlingen.