Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Model extra middelen aanpak werkdruk

  Met dit model kun je het budget berekenen dat een school ontvangt voor de aanpak werkdruk.

 • Voorbeeld-functiebeschrijvingen primair onderwijs

  Actuele voorbeeld-functiebeschrijvingen voor leraren, onderwijs ondersteunend personeel en schooldirecteuren

 • Modellen arbeidsovereenkomst

  Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van onderstaande modellen voor verschillende arbeidsovereenkomsten.

 • Handreiking professioneel statuut

  Met het stappenplan uit de handreiking kun je naar eigen inzicht tot een passend en gedragen set met afspraken komen.

 • Lesobservatie-instrumenten: een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken (april 2018)

  Er zijn veel lesobservatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft ze op een rij gezet in een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken.

 • Vervangingsbeleid

  Geef uw vervangingsbeleid vorm.

 • HR Zelftest

  In 30-60 minuten inzicht in uw HR-beleid.

 • Werkdruk

  Hier vindt u een denkhulp bij het naar beneden brengen van de werkdruk op school. 

 • Professionalisering

  Deze checklist en handreiking helpen u verder op weg met het thema professionalisering. 

   

 • Gespreksleidraden

  Hier vindt u handvatten voor gesprekken met het schoolteam, de individuele medewerker en de P(G)MR.