Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Wat kost een lidmaatschap bij de PO-Raad?

  Om een klein, daadkrachtig en professioneel ondersteunend bureau en het bestuur van de PO-Raad te kunnen bekostigen is de contributie vastgesteld op € 3,50 per leerling. Wijzigingen in de contributie worden voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

 • Als een bestuur lid is van de PO-Raad, is dan automatisch ook de zogenoemde 'kringenrechtspraak' geregeld?

  De PO-Raad heeft geen 'eigen' commissie van beroep of andere geschillencommissies. Aan de verplichting uit artikel 60 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) kan een bestuur (bijzonder onderwijs) voldoen door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij de landelijke Commissie van Beroep. Deze wordt door de Stichting Onderwijsgeschillen in stand gehouden. Ook voor andere geschillen- en klachtencommissies kunt u daar terecht. Hiernaast bestaan er ook denominatieve geschillencommissies.

  Let op! Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) vervalt vanaf 2015 de aansluitingsverplichting uit artikel 60 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit betekent dat schoolbestuurders in het bijzonder onderwijs zich niet meer verplicht hoeven aan te sluiten bij bijvoorbeeld de Landelijke Commissie van Beroep. 

 • Waarom zou ik lid worden van de PO-Raad?

  Als brancheorganisatie voor alle besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs kan de PO-Raad de gemeenschappelijke belangen behartigen. Als lid kunt u zelf input leveren om de beleidsrichtingen mede te bepalen.