Thematiek: 

Hoogbegaafdheid, Mindset, Executieve vaardigheden, kleuterbegeleiding, gesprekken voeren met leerlingen, de overgang van groep twee naar groep drie, leerlijnen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen de school, profielen van Betts & Neihart, de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen, klassenmanagement, materialen, literatuur, websites, de plusklas, compacten en verrijken, hoog sensitiviteit, gedrag, signaleren.
 

Samenstelling: 

De leergemeenschap bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten van de verschillende INOS scholen
 

Doel: 

Binnen de leergemeenschap deelt men voortdurend de praktijk van de leden, worden thema's uitgediept, onderzoekt men en verbetert om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.
 

Contactpersoon: 

Astrid Mol / INOS
06-38820282 / astrid.mol@inos.nl