Nieuws

Leeropbrengsten vaakst oorzaak voor 'zeer zwak' Inspectie-oordeel

De meeste scholen die van de Inspectie het predicaat 'zeer zwak' krijgen, scoren onvoldoende op leeropbrengsten van hun leerlingen. Verder schort het op bijna alle zeer zwakke scholen aan planmatige zorg. Dat staat in het artikel 'Lessen voor verbetering en behoud van onderwijskwaliteit' in Schoolmanagement Totaal.

Het artikel is geschreven op basis van een onafhankelijk onderzoek dat de PO-Raad liet uitvoeren onder ruim vijftig basisscholen die van de Inspectie het oordeel 'zeer zwak' hadden gekregen. 

Op tweederde van de scholen zijn de leerkrachten onvoldoende in staat tot het geven van duidelijke uitleg en op ruim de helft van de scholen slaagt de leerkracht er niet in een taakgerichte werksfeer te creëren. De meest voorkomende oorzaken van het predicaat 'zeer zwak' zijn gelegen in de kwaliteit van het functioneren van het onderwijsteam (didactisch handelen), het functioneren van de schoolleider en in de cultuur en werkwijze.

De scholen uit het onderzoek zijn zeer positief over de ondersteuning vanuit het project Goed worden goed blijven. De zogenoemde Vleigende Brigade biedt concrete hulp op de werkvloer bij het aanpakken van de tekorten. Van de onderzochte zeer zwakke scholen heeft op dit moment zestig procent een basisarrangement. Veertig procent is van 'zeer zwak' naar 'zwak' gegaan, wat deels verklaard kan worden doordat de leeropbrengsten op basis van een driejaarlijks gemiddelde worden beoordeeld. De PO-Raad is blij met de uitkomsten van het onderzoek. De conclusies bevestigen het belang van het project. 

Downloads

3.87 MB