Nieuws

Leren in en van het buitenland? Vraag subsidie aan

De kwaliteit van het onderwijs een boost geven door te leren van het buitenland? Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, biedt scholen en hun werknemers diverse subsidies aan voor allerlei projecten. Bijvoorbeeld om samen te werken met andere (onderwijs)instellingen in Europa. Om een nascholingscursus te volgen in het buitenland. Om ideeën uit te wisselen met Europese collega’s. Of om samen innovaties te ontwikkelen die het onderwijs op de eigen school verbeteren.

Kijk op de website van Erasmus+ wat mogelijk is en wanneer de verschillende subsidieaanvragen binnen moeten zijn. Onderwijsprofessionals die maximaal twee maanden willen leren of werken in het buitenland moeten bijvoorbeeld voor 5 februari 2019 een aanvraag indienen.