Nieuws

Leren van het buitenland? Vraag subsidie aan

Scholen en besturen die werken aan het verder verbeteren van hun onderwijskwaliteit en daarbij willen leren van en samenwerken met buitenlandse scholen en eventueel ook met andere soorten organisaties, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Zij kunnen nog tot 29 maart een aanvraag hiervoor indienen bij Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport.

Doel van deze beurs (Key Action 2 genoemd) van de Europese Commissie is om internationale samenwerking in het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren en leerlingen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenwerking. Hun wereld stopt immers niet bij de landsgrenzen.

Scholen en besturen die voor een subsidie in aanmerking willen komen, moeten hiervoor een projectplan indienen bij Erasmus+. Kijk voor de voorwaarden en exact te nemen stappen op de website van Erasmus+. Erasmus+ biedt op haar website ook hulp van een aanvraagassistent.

Uitwisselen personeel

Daarnaast zijn er ook subsidiemogelijkheden voor mobiliteit van personeel (Key Action 1). Mobiliteit helpt om de kennis en vaardigheden van professionals te vergroten. Erasmus+ subsidieert Europese mobiliteitsprojecten waardoor personeel in het buitenland kan leren en werken en internationalisering onderdeel wordt van het schoolbeleid. De deadline voor het aanvragen van deze mobiliteit is voor 2017 al verlopen, maar u kunt nu al beginnen met voorbereidingen voor een aanvraag in 2018.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Nationaal Agentschap Erasmus+. Dat kan telefonisch via 070-4260260 en via e-mail.

Toolkit internationalisering

Verder aan de slag met internationalisering? Bekijk ook eens de Toolkit internationalisering van EP-Nuffic en de PO-Raad.