Dit zijn instrumenten voor de berekening van de meerjarenbegroting samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Hiermee kunnen de berekeningen voor de inkomsten en uitgaven worden gemaakt en de (verplichte) overdrachten.Een uitvoerige toelichting is in een werkblad opgenomen. Geadviseerd wordt daar eerst kennis van te nemen waarbij het handig is om van te voren een afdruk te maken van de werkbladen.

Reacties

Wij zijn uiteraard benieuwd naar uw reactie en bevindingen. Uw ervaringen kunnen gebruikt worden voor het up-to-date houden van de instrumenten. U kunt uw reactie versturen naar Reinier Goedhart.