Bijeenkomst ‘Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs’

Bijeenkomst ‘Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs’

2017

 • do
  02
  nov

  Bijeenkomst ‘Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs’

  09:15 - 13:15
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  Medewerkers
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Locatie:

  NDC Den Hommel
  Kennedylaan 9
  3533 KH Utrecht

Na een geslaagde eerste editie, organiseert het accountteam leerlingendaling van het ministerie van OCW op 2 november 2017 een tweede editie ‘‘Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs’’.

In vijf interactieve workshops komen verschillende succesverhalen op het gebied van leerlingendaling aan bod. Alle deelnemers kunnen aan twee workshops deelnemen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch, het ideale moment om te netwerken. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

U bent van harte uitgenodigd voor deze kans om ideeën op te doen hoe om te gaan met leerlingendaling, geïnspireerd te raken door goede voorbeelden en uiteraard de mogelijkheid om te netwerken.

Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op deze website.


Workshops

Workshop 1 Geen grenzen tussen regulier VO en speciaal onderwijs
Door: Albert Weishaupt (Roelof van Echten College)

In Hoogeveen is Eduwiek in gebruik genomen, een onderwijsconcept van het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn. Vanuit de gemeenschappelijke visie dat ieder kind goed onderwijs verdient, hebben speciaal en regulier voortgezet onderwijs hun krachten gebundeld en samen een nieuwe school gerealiseerd. Geen grenzen meer tussen regulier en speciaal onderwijs, maar optimale ontwikkelkansen voor iedere leerling. Dit vraagt bestuurlijke moed. Een gedeelde visie, wederzijds vertrouwen en de bereidheid om eigen organisatiebelangen ondergeschikt te maken aan het gezamenlijke doel zijn noodzakelijke ingrediënten.

Workshop 2 Werk je in de nesten. Van een ander
Door: John Vernaus, Vivianne Buteijn (RO groep) & Paul Slegers (SOML)

Krimp verbindt: hoe de ‘satéprikker-aanpak’ de bedreigingen van krimp ombuigt naar kansen. Aan de hand van twee voorbeelden: Kindcentrum voor passend onderwijs in leegstaande kerk & Platform hoger onderwijs Roermond. Met ruimte voor vraagstelling van deelnemers. Een tipje van de sluier? “Zoek je oplossing in de problemen van een ander!”

Workshop 3 Afstandsonderwijs een oplossing voor problemen bij een dalend aantal leerlingen
Door: Peter de Visser (Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe)

Door leerlingendaling verdwijnen er scholen waardoor reisafstanden groter worden, klassen worden kleiner, docenten voor sommige vakken zijn schaars. Dit zijn vaak enorme uitdagingen. Dit vraagt om (innovatieve) oplossingen. Bij RSG Stad en Esch te Meppel hebben ze een deeloplossing gevonden: afstandsonderwijs. In deze workshop wordt u interactief meegenomen in de wereld van interactief onderwijs met camera's en internet. Wat zijn de do's en de dont's en wat is er nodig om dit te laten slagen?

Workshop 4 Het vacature signaleringsmodel: strategisch personeelsbeleid in tijden van krimp
Door: Ronald Bertram en Erwin Meuleman (Alliantie VO Nijmegen e.o.)

Het vacature signaleringsmodel, ontworpen door de Alliantie Voortgezet Onderwijs, helpt besturen in het voortgezet onderwijs met het voeren van strategisch personeelsbeleid in tijden van krimp. Het model geeft, op basis van bestaande personeelsgegevens en prognoses van het aantal leerlingen, inzicht in de kwantitatieve ontwikkeling en samenstelling van het personeelsbestand op bestuurs- en schoolniveau naar vak en graadgebied. Deze informatie is beschikbaar voor de korte en middellange termijn. Met dit model kunnen besturen tijdig maatregelen nemen om mogelijke tekorten aan vakdocenten op te vangen, maar ook gedwongen ontslagen te voorkomen en hier in hun beleid rekening mee te houden.

Workshop 5 Een adequaat antwoord op personele vraagstukken bij krimp en lerarentekort
Door: Mini Schouten (Personeelscluster Oost Nederland voor primair onderwijs)

Personeel is het kapitaal van ieder schoolbestuur. De leraar is bepalend voor de kwaliteit en de resultaten in het onderwijs. Tegelijk is het 85% van de begroting en daarmee het grootste financiële risico. Hoe blijven besturen in controle en hoe kunnen ze blijven sturen op de kwaliteit?
In deze workshop wordt u meegenomen in het proces van samenwerking tussen de besturen van PON, zonder dat zij hun autonomie te verliezen. Door een flexpool als loopbaaninstrument, bouwen aan een netwerk met VO en MBO en het bedrijfsleven zijn er nieuwe perspectieven ontstaan voor zittend personeel.

Programma

9.15 uur Inloop
9.45 uur Start workshopronde 1
10.45 uur Pauze
11.00 uur Start workshopronde 2
12.00-13.15 uur Netwerklunch

Aanmelden

Meld u snel aan via het aanmeldformulier.

Trefwoorden: