Nieuws

Ministers willen dat kinderen weer met plezier gaan lezen

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) willen dat jongeren meer gemotiveerd raken om te lezen en dat zij hierin weer plezier krijgen. Hierdoor moet hun leesvaardigheid verbeteren, die daalt namelijk al een aantal jaren. Ze roepen daarom op tot een leesoffensief.

Voor scholen komt er een publicatie over wat werkt om het onderwijs te verbeteren. Daarnaast gaan de bewindslieden in gesprek met onderwijs- en leesorganisaties. Ze roepen ook ouders en grootouders op hun kinderen en kleinkinderen voor te lezen. ‘Lezen is niet alleen noodzakelijk om zelfstandig mee te doen in de maatschappij, maar uit onderzoek blijkt ook dat het ons leert om anderen beter te begrijpen en het ons welzijn vergroot’, schrijven de ministers in een persbericht.

Met hun plan geven de ministers gevolg aan de oproep van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur afgelopen juni. Die riepen toen op tot een leesoffensief omdat kinderen steeds minder vaak en met minder plezier lezen. Zij vinden dit een gedeelde verantwoordelijkheid van onder meer Rijksoverheid, onderwijs, kinderopvang, bibliotheken en ouders. De plannen van de bewindslieden sluiten verder aan bij bevindingen uit het jaarlijkse Pisa-rapport dat dinsdag verscheen. Pisa vergelijkt het onderwijs in 77 landen en constateerde dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen in 2018 is gedaald ten opzichte van 2015.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat kinderen goed leren lezen en taalvaardig zijn en vindt het zorgelijk dat die vaardigheid daalt. Ze vindt het plan van de ministers dan ook sympathiek. De PO-Raad wijst er verder op dat leesonderwijs verder wordt geborgd in curriculum.nu, het proces dat moet leiden tot nieuwe kerndoelen. Leraren en schoolleiders presenteerden in oktober hun voorstellen voor bouwstenen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen. De Tweede Kamer debatteert hier in het nieuwe jaar over.