Toolbox

Model Ruimtebehoefte Basisschool

De berekening van de huisvestingsbehoefte voor een basisschool is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Deze modelverordening wordt door vrijwel alle gemeenten overgenomen. 

Voor een basisschool is het aantal leerlingen en de gewichtensom bepalend voor de huisvestingsbehoefte. De berekening voor de huisvestingsbehoefte wordt uitgevoerd voor elke school met een eigen BRIN-nummer en voor elke nevenvestiging met een eigen vestigingsnummer. Zo'n nevenvestiging wordt voor de ruimtebehoefteberekening beschouwd als een zelfstandige school.

Bij uitbreiding is ook relevant wat de bekostiging voor de eerste inrichting ervan in meubilair en leermiddelen met zich brengt. Ook dat wordt in dit instrument berekend.

Instrument Ruimtebehoefteberekening 2021

Met dit instrument kun je de ruimtebehoefte bepalen van een basisschool en wat bij uitbreiding aan eerste inrichting wordt toegekend voor meubilair en leermiddelen. Uiteraard dient u na te gaan welke verordening in uw gemeente van toepassing is voor de juiste conclusies. In het instrument Ruimtebehoefte 2021 stond een fout. Deze fout is hersteld in de nieuwe versie van het instrument Ruimtebehoefte 2021.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten