Toolbox

Model Voorziening jubilea

Dit instrument berekent hoeveel geld je moet reserveren om de te verwachten kosten en opgebouwde rechten van jubilarissen te dekken.

Reacties? 

Wij zijn benieuwd naar je reactie en bevindingen. Jouw ervaringen kunnen gebruikt worden voor het up-to-date houden van de instrumenten. Eventuele vragen en opmerkingen kunnen worden gericht aan de juridische helpdesk (na inloggen in het ledenportaal).