De  PO-Raad start binnenkort met een nieuw Netwerk Financiën. Dit netwerk adviseert  het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende de financiën in het primair onderwijs.

De agenda van het netwerk betreft het brede gebied van financiën, vooral op bestuurlijk-strategisch niveau. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld  in het kader van goed bestuur aan de orde zullen komen:

  • Hoe kunnen we de kwaliteit van het financieel management verbeteren?
  • Hoe gaan we om met de verantwoording van rechtmatigheid en doelmatigheid van de middeleninzet (overhead, vermogenspositie, verantwoording, etc.), op zo’n manier dat de sector in z’n geheel versterkt wordt?
  • Wat is onze inzet bij een vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel primair onderwijs?
  • Welke voorwaarden zijn noodzakelijk bij doordecentralisatie van de huisvesting?

Het netwerk vergadert 2 tot 3 keer per jaar in Utrecht, in aanwezigheid van de portefeuillehouder binnen het bestuur van de PO-Raad. Daarnaast kan aan de leden van het netwerk via digitale raadpleging om input of advies gevraagd worden.

Contact

Heeft u vragen over het Netwerk Financiën? U kunt contact opnemen met Reinier Goedhart.

Presentaties

Presentaties en bijbehorende bijlagen van de laatste kennisgroep vindt u hieronder.