Samenstelling: 

Deelnemers aan de kennisgemeenschap zijn studenten, onderwijzend personeel, directieleden en externe specialisten/begeleiders.
 

Doel: 

De kennisgemeenschap heeft als opdracht het inzetten op de gezamenlijke opbrengst van trajecten op thema's die ook voor een grotere kring van conceptgestuurde scholen kan bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen. 
De kennisgemeenschap richt zich op de professionalisering en het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk, het ondersteunen van leraren in hun dagelijkse werk, de verbetering van de onderwijspraktijk door middel van doorscholing van leraren en het versterken van de beroepsidentiteit. Daarnaast richt de kennisgemeenschap zich op de verdieping van concepten. Dit gebeurt op een onbekend organisatieniveau.
 

Activiteiten: 

Het uitwisselen van ervaringen, het gezamenlijk reflecteren op de eigen onderwijspraktijk, het ontwikkelen van inzicht in de praktijk en het ontwikkelen van inzicht in de omgevingsfactoren en thema’s vormen de belangrijkste activiteiten van de kennisgemeenschap.
 

Contactpersoon: 

Marton de Pinth, APS Primair Onderwijs, Utrecht 
030 2856 600, m.depinth@aps.nl