Deze pagina is een verzamelplaats van informatie voor de begeleiders van de lerende netwerken van de PO-Raad. Alle documenten die je hier vindt, zijn bedoeld als hulpmiddel bij het voorbereiden en begeleiden van je lerende netwerken. 

In het eerste jaar dat de lerende netwerken bestonden, zijn zowel het bestuur van de PO-Raad, het programmateam als de netwerkbegeleiders samen met de deelnemende bestuurders aan het zoeken geweest naar de doelen, opzet en uitvoering van de netwerken. Dat past bij een eerste fase. Maar ook in het vervolg zal er zeker nog gezocht moeten worden naar de goede koers en de goede aanpakken. Daarom is de informatie die je hier vindt niet volledig of definitief. 


Draaiboek

Het draaiboek is de verzamelplaats voor alle informatie rond Lerende netwerken en de vindplaats voor relevante theoretische en praktische handvatten voor betrokkenen. Het draaiboek bevat:

 • de achtergronden en doelen van de lerende netwerken
 • de belangrijkste stappen in het traject op een rijtje
 • die stappen verder uitgewerkt
 • de afronding en evaluatie van de netwerken

Introductiebijeenkomst

De introbijeenkomst wordt door de netwerkbegeleider en een medewerker van de PO-Raad voorbereid/begeleid.

 • uitnodiging introductiebijeenkomst
 • programma introductiebijeenkomt
 • powerpoint introductiebijeenkomt
 • format zelfevaluatie

Leervraag opstellen en intakegesprek

Iedere deelnemer begint met het formuleren van een eigen leervraag gericht op het bestuurlijk handelen. De leervraag bepaalt waar de bestuurder in de vijf bijeenkomsten mee aan het werk wil, zodat er na afloop ook antwoorden liggen. De eerste versie van de leervraag wordt tijdens een intakegesprek met de netwerkbegeleider besproken. Op basis van het intakegesprek wordt door de bestuurder de leervraag en de toelichting in het format aangepast en aangescherpt.

 • Format leervraag

Netwerkbijeenkomst 1

Iedere deelnemer presenteert zijn leervraag. De volgende werkvormen zijn hiervoor in de praktijk gebruikt:

Netwerkbijeenkomst 2 t/m 5

De invulling van de tweede tot en met de vijfde bijeenkomst is in principe open. Samen met de deelnemers kijk je hoe jullie de bijeenkomst het beste kunnen invullen. Voorbeelden van varianten die tot nu toe zijn toegepast:

Evaluatie

De externe evaluatie door onderzoeksinstituut ITS plaatst de lerende netwerken in het bredere perspectief van het Bestuursakkoord.

De interne evaluatie gebeurt door de deelnemers zelf, de netwerkbegeleider en door het programmateam van de PO-Raad. 

 • De deelnemers evalueren in hoeverre hun leervraag is beantwoord en hoe het proces hieraan heeft bijgedragen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de feedbacktool Tell.me
 • De netwerkbegeleider evalueert iedere bijeenkomst en na afloop het geheel, en mailt dit naar: j.dijkstra@poraad.nl
 • Tijdens een intervisiebijeenkomst evalueren en reflecteren de netwerkbegeleiders met elkaar: was de aanpak zinvol? Hoe kijk je terug op je eigen rol? Wat kan de PO-Raad betekenen?

Achtergrondmateriaal

Geeft een kader voor het werken met lerende netwerken, zoals bedoeld in en ontwikkeld vanuit het projectplan.


Volgende bijeenkomsten netwerkbegeleiders

 • Vrijdag 7 oktober 2016
 • Vrijdag 16 december 2016
 • Vrijdag 7 april 2017

We gaan proberen of onze bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in Antropia, maar de data staan vast. Voor iedere bijeenkomst geldt:

 • 9 uur inloop
 • 9.30 uur -12.00 overleg
 • 12.00 uur lunch 


Netwerkbegeleiders

Deel je successen en tips met collega's!

Heb je ook goede input die je graag met collega-begeleiders wil delen? Een succesvolle werkvorm, een filmpje met begeleidingstechnieken, een boek of brochure die je wil aanraden? Stuur het dan naar Jeltje Dijkstra. Zij bespreekt vervolgens met jou of en hoe het geplaatst kan worden op deze pagina. 

Bekijk hier vast het promofilmpje over de lerende netwerken (gelieve de link nog niet te verspreiden). 

 

Bestanden bij deze pagina