Samenstelling: 

De Lucas Academie, i.s.m. Ruud de Moor Centrum (Open Universiteit). Samenstelling is onbekend.
 

Doel: 

Implementatie van netwerkleren.
 

Activiteiten: 

De Lucas Academie doorloopt een project rondom netwerkleren ondersteund vanuit het Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit. Het gaat om het opzetten van netwerken binnen Lucas Academie met daarbij de ontwikkeling van een handleiding. Het project functioneert als een monitor voor groei en effect.
 

Contactpersoon: 

Stichting Lucas Onderwijs, Lucas Academie 
070 3001168, info@lucasacademie.nl 
Monique Korenhof, onderzoekscoördinator ‘netwerkleren’ Ruud de Moor Cen-trum 
045-576 2528 / monique.korenhof@ou.nl