Nieuwkomers en moedertaal

Op dit moment blijft onderwijs aan nieuwkomers nog vaak beperkt tot één of twee jaar opvang in een taalklas, daarna moet een kind met de stroom mee. Toch heeft een nieuwkomerskind ook ná de eerste twee jaar in Nederland nog extra aandacht nodig om zijn eigen niveau te halen. De PO-Raad onderschrijft het wetenschappelijk aangetoonde belang van een meerjarenplan voor iedere leerling, waarbij de moedertaal van het kind als opstapje gebruikt wordt voor het dagelijkse én schoolse leren. 

Lees ook: Handreiking PO-Raad biedt nieuw perspectief op meertaligheid en integratie