Foto van de Tweede kamer gezien vanaf de hofvijver

Belangenbehartiging

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Op deze pagina vindt u een overzicht van enkele stappen en acties die we ondernemen om de stem van de sector te laten horen in politiek en ambtelijk Den Haag. De downloadknop aan de rechterzijde geeft u toegang tot de feiten en cijfers van het primair onderwijs.

Laatste nieuws

  • Maak de voorgenomen doelmatigheidskorting op het onderwijs ongedaan: een bezuiniging rijmt niet met de ambities van dit kabinet. Die oproep deed de Stichting van het Onderwijs vandaag aan de politiek. Volgende week behandelt de Kamer de begroting van het nieuwe kabinet.

  • Een aantal schoolbesturen heeft onlangs een brief ontvangen van DUO over de bezwaarprocedure bij een aangepaste beschikking rond de gewichtencontrole. Dit nieuwsbericht bevat enkele belangrijke aandachtspunten voor een efficiënte en juiste afhandeling van de procedure.

  • Om te beoordelen of de bekostigingssystematiek van het primair onderwijs goed werkt, moet eerst onderzocht worden of de bekostiging überhaupt toereikend is, bijvoorbeeld met een parlementair onderzoek. Dat schrijft Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, in reactie op een oproep van de Tweede Kamer. Die wil weten of en hoe het systeem van bekostigen beter kan.

Infographics

Om informatie over belangrijke thema's inzichtelijk te maken, stelt de PO-Raad geregeld infographics op.

Position papers

Via position papers maakt de PO-Raad geregeld haar standpunten en visies kenbaar aan de politiek.

Dossier formatie en verkiezingen

Onze belangenbehartiger

Vragen over of suggesties voor onze belangenbehartiging? Neem contact op met Onika Pinkus, adviseur public affairs.