Data, cijfers en duiding

Benchmark
Een tool waarmee schoolbesturen middelen van ververgelijkbare besturen met elkaar kunnen vergelijken. Zo kunnen we binnen de sector van elkaar leren, transparant verantwoording afleggen en het eigen verhaal vertellen. Ontwikkeld door PO-Raad en VO-Raad. 
> www.benchmarkpovo.nl

 

Scholen op de kaart
Website in opdracht van PO-Raad en VO-Raad waar ouders scholen in de buurt makkelijk kunnen vinden en vergelijken op basis van cijfers en informatie. 
> www.scholenopdekaart.nl

 

Logo VenstersVensters.nl
Biedt schoolbesturen de mogelijkheid om transparant te zijn en veranwoording af te leggen over de kwaliteit van hun scholen. Het systeem biedt meerdere modules waarin besturen hun data kunnen beheren. De gegevens uit Vensters worden gepresenteerd op scholenopdekaart.nl.
> www.vensters.nl


  Primair onderwijs in cijfers
Cijfers over het primair onderwijs op sectorniveau. Bekijk aantallen leerlingen, scholen, besturen, schooladvies, en meer.
> naar Primair onderwijs in cijfers


 

Informatie, inspiratie en verdieping

Logo Samen slimmer POSamen slimmer po
Platform voor professionals in het primair onderwijs die bezig zijn met vernieuwing van hun (onderwijs)organisatie en nét die stap extra willen zetten. Kennis, ervaringen en tools gericht op het vernieuwen van de onderwijsorganisatie.
www.samenslimmerpo.nl

 

Logo samenwerkingsverbanden op de kaartSamenwerkingsverbanden op de kaart
Alle kinderen verdienen onderwijs. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Op samenwerkingsverbadenopdekaart.nl vind je meer informatie over de stand van zaken in het passend onderwijs, op landelijk niveau en per samenwerkingsverband.
www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl

 

Logo Platform samen opleidenPlatform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
www.platformsamenopleiden.nl

 

Logo Platform samen onderzoekenPlatform Samen Onderzoeken
Scholen, schoolbesturen, universiteiten en hogescholen werken op tal van plekken samen om met kennis en wetenschappelijk onderzoek het onderwijs ‘evidence informed’ te verbeteren. De PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ondersteunen deze initiatieven met het online Platform Samen Onderzoeken.
www.platformsamenonderzoeken.nl