Data, cijfers en duiding

Om besturen en scholen te ondersteunen in hun maatschappelijke opdracht, ontwikkelt de PO-Raad verschillende data- en informatieproducten voor verschillende doelgroepen. Deze gratis tools helpen bij de verantwoording en bieden schoolleiders, scholen en besturen praktische handvatten voor werken op basis van data. Met de data en informatieproducten zorgen we samen voor een transparante, verantwoordelijke, professionele sector.

informatie over...    
Scholen

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart geeft het meest complete beeld van scholen in de buurt en helpt het scholen een eerlijke presentatie te geven aan ouders en andere belanghebbenden. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld gemakkelijk scholen in de buurt vinden en vergelijken op basis van cijfers en informatie.

Besturen

Benchmark PO&VO

Een tool waarmee schoolbesturen middelen van ververgelijkbare besturen met elkaar kunnen vergelijken. Zo kunnen we binnen de sector van elkaar leren, transparant verantwoording afleggen en het eigen verhaal vertellen. Ontwikkeld door PO-Raad en VO-Raad. 

 

Managementvenster

Biedt schoolbesturen de mogelijkheid om transparant te zijn en veranwoording af te leggen over de kwaliteit van hun scholen. Het systeem biedt meerdere modules waarin besturen hun data kunnen beheren. De gegevens uit Vensters worden gepresenteerd op scholenopdekaart.nl.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Alle kinderen verdienen onderwijs. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Op samenwerkingsverbadenopdekaart.nl vind je meer informatie over de stand van zaken in het passend onderwijs, op landelijk niveau en per samenwerkingsverband.

Sector

Primair Onderwijs in Cijfers

Cijfers over het primair onderwijs op sectorniveau. Bekijk aantallen leerlingen, scholen, besturen, schooladvies, en meer.

 

Sectorrapportage Primair Onderwijs

Deze online publicatie laat de stand van de onderwijssector zien en vertelt het verhaal achter de cijfers. De eerste editie is op 7 oktober 2021 gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs. De rapportage zal jaarlijks verschijnen en toont de laatste informatie over de belangrijkste thema’s voor het primair onderwijs.

Informatie, inspiratie en verdieping  
Logo Samen slimmer PO

Samen Slimmer PO
 

Platform voor professionals in het primair onderwijs die bezig zijn met vernieuwing van hun (onderwijs)organisatie en nét die stap extra willen zetten. Kennis, ervaringen en tools gericht op het vernieuwen van de onderwijsorganisatie.
Logo Platform samen opleiden

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
 

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Deze samenwerking krijgt vorm binnen de zogenoemde Opleidingsscholen. Het platform zet zich in voor versterking en ondersteuning van de samenwerking binnen de partnerschappen.

Logo Platform samen onderzoeken

Platform Samen Onderzoeken
 

Scholen, schoolbesturen, universiteiten en hogescholen werken op tal van plekken samen om met kennis en wetenschappelijk onderzoek het onderwijs ‘evidence informed’ te verbeteren. De PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ondersteunen deze initiatieven met het online Platform Samen Onderzoeken.
Logo Steunpunt passend onderwijs

Steunpunt passend onderwijs
 

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs.