podium, jaargang 8, voorjaar 2019

 • Op naar een aanspreekcultuur
 • Tien jaar werken aan onderwijskwaliteit
 • Zij-instromers staan in de rij
 • Lerarentekort: tal van initiatieven

Download podium (pdf)

podium, jaargang 7, najaar 2018

 • Het lerarentekort: wie staat er straks voor de klas?
 • Wat het onderwijs kan leren van de politie
 • Bouwen aan een effectief curricullum
 • Zo worden werkdrukgelden besteed

Download podium (pdf)

podium, jaargang 7, voorjaar 2018

 • 10 jaar PO-Raad: een volwassen vereniging 
 • Scholen Caribisch Nederland blij met verbeterplan
 • Bewegend leren
 • De AVG - bent u goed op weg?

Dowload podium (pdf)

podium, jaargang 6, najaar 2017

 • Interview met terrorisme-expert Beatrice de Graaf
 • Zijn we te voorzichtig uit angst voor claims?
 • Dure huizen remmen komst nieuwe leraren
 • Besturen bepalen zelf wat kwaliteit is
 • Samenwerking met politie rond kindermishandeling

Download podium (pdf) 

podium, jaargang 6, voorjaar 2017

 • We zitten krap
 • 100 jaar vrijheid van onderwijs
 • Zoeken naar goede vorm voor burgerschapsonderwijs
 • De academisch opgeleide leerkracht
 • Gezocht: leverancier met lef

Lees podium online > 
Download podium (pdf) > 

podium, jaargang 5, najaar 2016

 • Maak lerarenvak aantrekkelijker 
 • Het nieuwe inspectietoezicht
 • Onderwijs aan nieuwkomers
 • Een onderzoekende houding
 • Spel: bron van leren 

Download podium (pdf) >

Voorzijde PO-Raad

podium, jaargang 5, voorjaar 2016

 • Preventie verdient urgentie
 • Radicalisering tegengaan
 • Meerwaarde IKC steeds beter zichtbaar
 • Goed bestuur krijgt langzaam 'smoel'
 • Onderwijs aan asielzoekerskinderen: uitdagende klus
 • De kern van het leraarschap
 • Bestuurlijke visitatie

Lees podium online > 
Download podium (pdf) > 

Voorkant blad podium, een klas met kinderen die naar een schoolbord kijken

podium extra, jaargang 5, december 2015

 • Missie vluchtelingenschool: ‘Wij stralen uit: jij doet ertoe’
 • Micha de Winter over burgerschap Kindcentra 2020: één dak, één visie, meer kansen
 • Rinda den Besten en Simone Walvisch: ‘We hebben goede kaarten in handen’
 • Speciaal onderwijs ontwikkelt kwaliteitsnorm

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium extra, jaargang 4, januari 2015

 • 'We krijgen het vertrouwen, dat zullen we waarmaken'
 • Een gemeenschappelijke filosofie
 • Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
 • Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 1, jaargang 4, oktober 2014

 • Extra handen in de kleuterklas
 • Gebruik kennis over brein op school
 • Spelenderwijs leren programmeren
 • Verbond school, kinderopvang en zorg
 • Schooladvies weegt het zwaarst

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 4, jaargang 3, april 2014

 • Invloed van de verkiezingsuitslag

 • Goed cultuuronderwijs

 • Zoeken naar de menselijke maat

 • Goed bestuur in het SWV

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 3, jaargang 3, februari 2014

 • Meer lucht voor onderwijs in krimpregio’s 

 • Toetsen in de schijnwerpers 

 • Functiemix hoort bij de HRM 

 • Ruimte voor de couleur locale

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 2, jaargang 3, december 2013

 • Partners bij uitstek: school en gemeente

 • Onderdompeling in het Engels

 • De meldcode bijt niet

 • Soepel naar het vo met OSO

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 1, jaargang 3, oktober 2013

 • Opmars Integrale Kindcentra

 • Bijspijkeren op de zomerschool

 • De kracht van ICT

 • Passend onderwijs: kansen pakken

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium Extra, jaargang 3, september 2013

 • Brug tussen onderwijs en wetenschap

 • Een onderzoekende cultuur

 • Een eigen academie

 • Lessen gebaseerd op onderzoek

 • Al lid van een kennisgemeenschap? 

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 5, jaargang 2, juni 2013

 • Groepsdoorbroken onderwijs

 • Artikel 23 is toe aan revisie

 • Europese aanbesteding

 • Vensters PO: komend najaar online

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

podium Extra, jaargang 2, maart 2013

 • Vijf jaar PO-Raad
 • Vijf jaar Kete Kervezee
 • Alles over de PO-Raad

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium Extra - De meerwaarde van de schoolbestuurder, jaargang 2, januari 2013

 • Betere schoolprestaties met Code Goed Bestuur
 • Cijfers PO kloppen niet met imago
 • De meerwaarden het schoolbestuur
 • Arnhemse schoolbesturen innoveren samen
 • Krachtig bestuur als antwoord op krimp
 • Leren van je fouten

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 2, jaargang 2, december 2012

 • Hoeveel ruimte krijgt het po?

 • Muziek en bewegingsonderwijs: franje, of gáán we ervoor?

 • Doelen stellen, ook bij de allerjongsten

 • Fusietoets wordt versoepeld in krimpgebieden

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 1, jaargang 2, oktober 2012

 • De ouder als pedagogische partner
 • Klein maakt kwetsbaar
 • Medezeggenschap in de praktijk
 • Wat gaat het nieuwe kabinet doen?

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium Extra - Goed bestuur, jaargang 2, september 2012

 • Hoofddoel: goed onderwijs voor ieder kind
 • Sturen op onderwijskwaliteit
 • Sturen op financiën
 • De toezichthouder: betrokkenheid mag
 • Horizontale dialoog komt leerlingen ten goede
 • Collegiale visitaties wérken

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium Extra - Passend onderwijs, jaargang 2, 2012

 

 • 'Je moet het gewoon doen'
 • Expertise biedt overlevingskansen
 • Kwaliteit en veiligheid op de helling
 • Welke school gaat het worden?
 • Op elkaar aangewezen

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 5, jaargang 1, juni 2012

 • Eenpitters kunnen extra kwetsbaar zijn, omdat zij alles alleen moeten oplossen. Een netwerk kan dan uitkomst bieden.

 • Het bestuursakkoord: Meer vrijheid én verantwoordelijkheid.

 • Minder regels, meer vertrouwen.

 • De toekomst van het Vervangingsfonds.

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 4, jaargang 1, mei 2012

 • Eén toets voor prestaties van leerling én school langs de meetlat

 • Professionele inkoop kan de uitgaven flink drukken

 • De cao: onderhandelen in tijden van schaarste

 • Promotieonderzoek: 'Onderwijsmanager zeer betrokken en verantwoordelijk'

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 4, jaargang 2, april 2012

 • Op weg naar een nieuwe cao
 • Interview met PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten: 'We moeten onze krachten bundelen'
 • Naar een genuanceerder inspectieoordeel
 • Gemeenteraadsverkiezingen: Start nú de lobby
 • Selectie aan de poort van lerarenopleidingen

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 3, jaargang 2, maart 2012

 • Een pestprotocol is niet genoeg
 • Meer halen uit excellente leerlingen
 • Waardengedreven leiderschap
 • Kete Kervezee over het primair onderwijs

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 3, jaargang 1, maart 2012

 • Scholen langs de meetlat

 • SCP betreurt misverstand in media

 • Van 'good' naar 'great'

 • Nieuw kenniscentrum voor bouwen en renoveren

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 2, jaargang 1, januari 2012

 • De kracht van ICT
 • Lobbyen, een onzichtbaar spel
 • Slecht nieuws goed communiceren
 • Reacties op poll 'een school met minder dan 50 leerlingen kan onderwijskwaliteit niet waarborgen'

Lees podium online >
Download podium (pdf) >

 

podium 1, jaargang 1, november 2011

 • Rotterdams project hij-instromers
 • Krimp
 • De meerwaarde van de bestuurder
 • Focus op taal en rekenen; Wat vinden leden van de PO-Raad? En wat vindt een politicus? Met deze keer een column van de onderwijswoordvoerder van de ChristenUnie, Cynthia Ortega-Martijn.

Lees podium online >
Download podium (pdf) >