10 miljoen voor zorgleerlingen

Een deel van de leerlingen die extra zorg op school nodig hebben, krijgt door de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten minder of geen persoonsgebondenbudget (pgb). Het ministerie van OCW stelt voor die leerlingen jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar.

Door de beperking van de AWBZ is de extra ondersteuning voor een aantal leerlingen weggevallen of minder geworden. Als een leerling zonder die steun niet meer aan het onderwijs kan deelnemen, kan de school extra geld voor ondersteuning aanvragen. Daarvoor stelt het ministerie van OCW jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar.

Het geld wordt verdeeld door de regionale expertisecentra (rec’s) voor cluster 3 en 4. Deze manier van toedeling is bedoeld om versnippering te voorkomen en omdat in die clusters de meeste leerlingen zitten die extra zorg nodig hebben.

Klik hier voor meer info en het aanvraagformulier >>

bron: WEC-Raad 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën