1000 professionals in gesprek over po

Op 23, 24 en 25 maart gaan bijna duizend professionals uit het primair onderwijs met elkaar in gesprek. De ‘driedaagse in Lunteren’ is een begrip. Inhoudelijk stond jarenlang de leerlingzorg centraal. Nu is het podium verbreed. De centrale thema’s taal/lezen, rekenen, opbrengstgericht werken en passend onderwijs komen samen.

‘In gesprek over de onderwijspraktijk’ is de titel van deze achtste conferentie. Ze wordt georganiseerd door het Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad, de regiegroep Passend Onderwijs, het Nederlands Jeugd instituut en Gedragswerk. Evenals de voorgaande jaren vindt de driedaagse plaats in Congreshotel De Werelt in Lunteren. Nieuw dit jaar is de uitgebreide aandacht voor de basisvaardigheden taal/lezen en rekenen en de keuze om per dag één thema centraal te stellen. Rode draad vormen de praktijkworkshops en de aandacht voor opbrengstgericht (samen)werken.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën