13 november: Onderwijssummit – van onderzoek tot in de klas

Tijdens deze kennisconferentie wordt de verbinding gelegd tussen kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering: van onderzoek tot in de klas.

Veel nieuwe onderzoeken en inzichten in onderwijs redden het helaas niet tot in de klas. Het ontbreekt namelijk vaak aan een samenhangende kennisverspreiding. Er blijkt een grote kloof tussen kennisproductie en kennisbenutting te zijn. Deze conferentie beoogt die kloof te overbruggen.

Op het niveau van schoolbesturen heeft de PO-Raad zich de afgelopen jaren ingespannen om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, onder meer met de zogeheten SLOA-middelen. In de deelsessies van de summit worden onder andere twee van dergelijke projecten gepresenteerd (deelsessie 3: Eindtermen en kwaliteitsbeleid Engels in het basisonderwijs (St. Acis e.a.) en deelsessie 4: VOL LOF! over onderwijs (ASKO)).

De eerste 150 leraren die zich aanmelden, ontvangen 50% korting op de entreeprijs.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 2 oktober 2012

Nieuwscategorieën