19 september: Ledenbijeenkomst CAO PO

De PO-Raad nodigt haar leden uit voor een interactieve bespreking van de keuzes waar de PO-Raad voor staat ten aanzien van de CAO.

In juni zijn alle schoolbesturen in het primair onderwijs gevraagd naar hun ervaring met de CAO en voorkeuren betreffende de vormgeving van de arbeidsvoorwaarden. De uitslag van deze enquête en de conclusies die wij eraan kunnen verbinden, wil de arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad graag met u bespreken op 19 september na afloop van de Algemene Ledenvergadering. Daarbij gaat het ook om het karakter van de CAO, de timing en de mogelijke gevolgen van de verkiezingen die dan net zijn geweest. De essentiële vraag is hoe wij tot een CAO komen waarmee wij als werkgevers goed onze verantwoorlijkheden kunnen nemen. Het aanmeldformulier is inmiddels geopend.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 juli 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën