2 november: Studiemiddag DGO

Door de bezuinigingen vanuit de overheid en het dalend aantal leerlingen worden er veel regionale onderhandelingen gevoerd met de vakbonden (DGO). Op 2 november 2011 van 13:00-17:00 uur organiseert de PO-Raad een studiemiddag in Utrecht voor de leden over het voeren van DGO. Tijdens deze studiemiddag kunnen praktijkervaringen worden uitgewisseld (do’s and don’ts bij DGO) en kunnen de (on)mogelijkheden worden besproken om in sociale plannen afspraken te maken over ontslagvergoedingen / aanvullingen op werkloosheid en over (vroeg)pensioen.

De studiemiddag is alleen toegankelijk voor de leden van de PO-Raad.
Aanmelden >>

Expertisepunt DGO
Het expertisepunt van de PO-Raad verzamelt ervaringen en oplossingen die binnen de verschillende DGO-overleggen tot stand komen zodat wij die kunnen delen met andere schoolbesturen. Ook geven oplossingen en resultaten uit DGO’s ons input bij de te voeren cao-onderhandelingen. Een eerste bijeenkomst van een DGO-platform heeft al plaatsgevonden, waarin ervaringen zijn uitgewisseld door P&O-ers van schoolbesturen, adviseurs van besturenorganisaties en het CAO-team van de PO-Raad.

U kunt uw (concept) sociaal plan en/of DGO-verslagen toesturen naar infodgo@poraad.nl.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën