20.000 leraren online geschoold in aanpak kindermishandeling

Twintigduizend leraren hebben zich inmiddels digitaal laten bijscholen om kindermishandeling aan te pakken. Dat blijkt uit cijfers van Augeo en de Jongeren Taskforce Kindermishandeling. De onderwijsprofessionals hebben online geleerd hoe zij signalen van kindermishandeling kunnen herkennen, hun opvoedzorgen met ouders kunnen bespreken en hoe ze kunnen werken volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Scholen die vermoeden dat een leerling wordt mishandeld, zijn verplicht met een meldcode te werken. 

Volgens officiele cijfers worden in Nederland jaarlijks zo'n 118.000 kinderen mishandeld, misbruikt of verwaarloosd.

De Jongeren Taskforce werkt samen met vertegenwoordigers van bestaande jongereninitiatieven en -platforms in de jeugdzorg.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 8 april 2014

Nieuwscategorieën