24 januari 2012: Kennisgroep P&O

Op 24 januari 2012 van 13:30-17:00 organiseert de PO-Raad de eerste Kennisgroep P&O in Utrecht (Domstad) voor de leden van de PO-Raad. Tijdens deze middag zal aan de hand van een casus toegelicht worden hoe een sociaal plan tot stand is gekomen en welke hobbels er genomen zijn bij het voeren van DGO. De middag is ook bedoeld om onderling ervaringen uit te wisselen over het voeren van DGO. Daarnaast zal de laatste stand van zaken toegelicht worden over het onderhandelaarsakkoord mobiliteit Passend onderwijs en wordt er meer informatie gegeven over onderhandelingstrainingen voor het voeren van DGO.

In 2012 zal de PO-Raad vier bijeenkomsten organiseren (Kennisgroep P&O) voor schoolbestuurders en directeuren met P&O in hun portefeuille en voor P&O-ers. Doel van de bijeenkomsten is om stil te staan bij de uitvoeringspraktijk.

De kennisgroep is alleen bedoeld voor leden van de PO-Raad.
Naar aanmeldformulier >>

Expertisepunt DGO

De bezuinigingen vanuit de overheid en het dalend aantal leerlingen hebben forse personele consequenties voor de sector. Het expertisepunt van de PO-Raad verzamelt ervaringen en oplossingen die binnen de verschillende DGO-overleggen tot stand komen, zodat wij die kunnen delen met andere schoolbesturen. Ook geven oplossingen en resultaten uit DGO's ons input bij de te voeren cao-onderhandelingen. U kunt uw (concept) sociaal plan en/of DGO-verslagen toesturen naar infodgo@poraad.nl.

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 18 januari 2012

Nieuwscategorieën