25 september en 4 oktober: Krimpconferenties

Dit najaar organiseert het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad een tweetal conferenties 'Krimp op bedrijfsmatige manier bekeken'. In de conferenties, die op 25 september in Eindhoven (Gele Kegels) en op 4 oktober in Assen (Hotel Van der Valk) plaatsvinden, ligt de nadruk op het op een verstandige, bedrijfsmatige manier omgaan met krimp. Klik hier om deel te nemen. Deelname is kosteloos. 

Krimp: bedreiging voor de onderwijskwaliteit?

Een van de onderdelen van het programma is een paneldiscussie waarin de praktijk in beeld wordt gebracht: een aantal bestuurders bespreekt hun ervaringen met krimp met de zaal aan de hand van verschillende stellingen. Een aantal stellingen die aan bod komen:

  • Krimp is een regelrechte bedreiging voor de onderwijskwaliteit
  • Krimp leidt tot spanningen in de verhouding tussen schoolbesturen
  • De sector is te kleinschalig is georganiseerd: herstructurering is noodzaak

Programma

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

9.30 uur ontvangst
10.00 uur opening door Simone Walvisch (bestuurder PO-Raad)
10.15 uur inleiding door Marc Frequin (DG Ministerie BZK (Wonen, Wijken en Integratie))
10.45 uur workshopronde 1 (zie inschrijfformulier voor workshopkeuze)
12.15 uur paneldiscussie
13.00 uur Lunch
13.45 uur workshopronde 2
15.15 uur einde

Laatst gewijzigd: 
donderdag 13 september 2012

Nieuwscategorieën