28 februari in Amsterdam: protest tegen onderwijsbezuiniging

Politieke partijen in Amsterdam organiseren op maandag 28 februari om 17.00 uur een manifestatie tegen de bezuiniging op Passend onderwijs. De PO-Raad en ander onderwijsorganisaties steunen dit protest. De manifestatie vindt plaats op het Beursplein in Amsterdam.

De fracties van PvdA, GroenLinks, SP en D66 in Amsterdan maken  zich ernstige zorgen over de bezuiniging van dit kabinet op Passend onderwijs. Samen met schoolbesturen, ouders, vakbonden, leraren en ouderorganisaties protesteren ze tegen deze bezuiniging. De bezuinigingen hebben niet alleen consequenties voor de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Alle andere leerlingen en hun ouders zullen ook merken dat leraren minder tijd en aandacht te verdelen hebben in de klas. Deze bezuiniging raakt het hele onderwijs.

Bent u ook bezorgd over het onderwijs in Nederland, kom dan maandag 28 februari om 17.00 uur naar het Beursplein in Amsterdam.

Download de flyer >>

Dossier Passend onderwijs >>

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën