4 september: Nationaal Verkiezingsdebat

Hoe kijken politici aan tegen de kwaliteit van ons onderwijs? Zien zij de urgentie van een hogere kwaliteit en zo ja, hoe denken zij die te bewerkstelligen? Is daar extra geld voor nodig of juist niet? Wat is hun toon richting het onderwijs en hoe kijken zij aan tegen een topdown- versus een bottom-up strategie? Zijn zij bereid zich los te maken van individuele partijpolitiek om samen met het onderwijs de kwaliteit over de hele linie te verhogen? Met een brede aanpak die een kabinetsperiode overstijgt? Welke ruimte krijgen de professionals daarin of moeten zij die vooral zelf nemen?

Van goed naar geweldig onderwijs

Op 4 september publiceert de Stichting van het Onderwijs een paper met de lessen die Nederland kan trekken uit onderzoek naar onderwijsstelsels in het buitenland die enorme stappen vooruit hebben gezet op het gebied van de onderwijskwaliteit. De Stichting van het Onderwijs doet daarmee én via het debat een beroep op de politiek om met het onderwijs een gerichte en samenhangende aanpak vast te stellen en zo de route van goed naar geweldig onderwijs te belopen.

Programma

  • Inleiding over de paper 'Van goed naar beter onderwijs' door Jaap Versfelt, McKinsey & Company
  • In vijf blokken debatteren in wisselende samenstellingen: Ton Elias (VVD), Tanja Jadnanansing (PvdA), Michel Rog (CDA), Jasper van Dijk (SP), Paul van Meenen (D66) en Carola Schouten (CU) over een stelling.
  • Het inleiden van de stellingen gebeurt door onder meer Walter Dresscher (AOb), Patrick Banis (CNV Onderwijs), Kete Kervezee (PO-Raad) en Sjoerd Slagter (VO-raad)
  • tussendoor is er ruimte voor het stellen van vragen

Debatleider is Sijbolt Noorda, vicevoorzitter Stichting van het Onderwijs en voorzitter VSNU.

Voor wie?

Iedere betrokkene bij het onderwijs is van harte welkom. Wel graag van te voren aanmelden vanwege de beperkt beschikbare ruimte. Het debat vindt plaats bij het CAOP aan Lange Voorhout 11 te Den Haag. De inloop is vanaf 13.30 uur.

De Stichting van het Onderwijs is een initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs. Hiermee vormen zij een platform, gericht op structureel overleg met de overheid, gevoed door de dialoog tussen de mensen uit het onderwijs zelf en hun directe partners.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 30 augustus 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën