86% Groningse scholen heeft onacceptabele luchtkwaliteit

De lucht in schoolgebouwen bevat veel micro-organismen, allergenen, fijn stof en geurstoffen. Ventilatie verlaagt meestal de concentraties van deze factoren in de lucht. Maar juist de ventilatie in scholen schiet tekort, zo blijkt uit een serie onderzoeken van de GGD Groningen. Veel ventilatiesystemen verbeteren de luchtkwaliteit onvoldoende, en produceren bovendien teveel lawaai in het lokaal. Eerder onderzoek van TNO toonde al aan dat een slechte ventilatie negatieve effecten heeft op de leerprestaties van leerlingen.

De conclusies van het nieuwe onderzoek laten volgens de PO-Raad nogmaals de noodzaak zien om te investeren in de huisvesting van scholen. De PO-Raad blijft daarom bij de overheid aandringen te investeren in isolatie, renovatie en innovatie van de schoolgebouwen.

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek >>

Klik hier voor het dossier Huisvesting >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën